• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.03.2011

Obavještenje za apsolvente

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom (martovski apsolventski ispitni rok) održaće se 14.03.2011.god. u 9,00h na Klinici.