• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.03.2011

Obavještenje za studente stomatologije

Predavanje iz predmeta Oralna medicina (5 časova) održaće se 19.03.2011.godine sa početkom od 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanje iz predmeta Paradontologija (5 časova) održaće se 20.03.2011.godine sa početkom od 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanje iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 17.03.2011.godine sa početkom od 10,30h i 18.03. 2011.godine sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanje iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 16.03.2011.godine sa početkom u 10,30h u slušaoni 22.