• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.03.2011

Obavještenja za apsolvente

Ispit iz predmeta Psihijatrija (martovski apsolventski rok) održaće se 31.03.2011.god. sa početkom od 9,00h na Klinici.


Ispit iz predmeta Sudska medicina (martovski apsolventski rok) održaće se 30.03.2011.god. sa početkom u 9,00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.


Ispit iz predmeta Medicina rada (martovski apsolventski rok) održaće se 28.03.2011.god. sa početkom od 14,30h zgrada Dekanata.


Ispit iz predmeta Fizikalna medicina (martovski apsolventski rok) održaće se 01.04.2011.god. sa početkom u 10,00h zgrada Dekanata.


Ispit iz predmeta Opšta medicina (martovski apsolventski rok) održaće se 01.04.2011.god. sa početkom u 12,00h na Klinici.


Test iz predmeta Pedijatrija (martovski apsolventski rok) održaće se u ponedeljak 28.03.2011.god. sa početkom u 8,00h na Klinici.


Ispit iz predmeta Onkologija (martovski apsolventski rok) održaće se 31.03.2011.god. sa početkom od 12,00h na Klinici.