• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.03.2011

Obavještenja za studente stomatologije

Kolokvijum iz predmeta Preventivna stomatologija I održaće se 29.03.2011.god. sa početkom u 09,00h u amfiteatru Dječije klinike.


Kolokvijum iz predmeta Povrede usta i zuba kod djece održaće se 29.03.2011.god. sa početkom u 10,00h u amfiteatru Dječije klinike.


Kolokvijum I iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 01.04.2011.god. sa početkom od 16,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.