• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.03.2011

Obavještenja

Kolokvijum I iz predmeta Psihijatrija održaće se 29.03.2011.god. sa početkom u 11,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.Kolokvijum III iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 01.04.2011.god. sa početkom od 15,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.