• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.03.2011

Obavještenje za apsolvente

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija sa nuk.med. (martovski apsolventski rok) održaće se 24.03.2011.god. sa početkom od 12,00h u vježbaonici za radiološku dijagnostiku KCCG, a praktični dio istoimenog predmeta održaće se 25.03.2011.god sa početkom od 8,30h u sali za e-learning, zgrada Dekanata.