• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.03.2011

Obavještenje

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u martovskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u petak, 25.marta 2011. u 09.00h
- TEST: u ponedjeljak, 28.marta 2011. u 09.00h