• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.03.2011

Obavještenje za apsolvente

Test iz predmeta Neurologija (martovski apsolventski rok) održaće se 30.03.2011.god. sa početkom u 8,30h na Klinici.