• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.03.2011

Obavještenja za studente stomatologije

Predavanja iz predmeta Resataurativna odontologija održaće se 02.04.2011.god. sa početkom od 11,00h(4 časa) u slu. 22.


Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija I održaće se 02.04.2011.god. sa početkom od 14,00h(4 časa) u slu. 22.


Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se:
petak: 01.04.2011.god. sa početkom od 11,00h u slu. 22.
subata: 02.04.2011.god. sa početkom od 8,30h u slu. 22Predavanja iz predmeta Maksiofacijalna hirurgija održaće se 01.04.2011.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Menadžment u stomatologiji održaće se 01.04.2011.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Dječija stomatologija održaće se 01.04.2011.god. sa početkom od 17,00h (2časa) na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta ORL (predavanja u okviru predmeta Hirurgija) održaće se 05.04.2011.god. sa početkom od 13,00h u slu. 22.