• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.03.2011

Obavještenje za apsolvente

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija sa nuk.med. (aprilski apsolventski rok) održaće se 14.04.2011.god. sa početkom od 12,00h u vježbaonici za radiološku dijagnostiku KCCG, a praktični dio istoimenog predmeta održaće se 15.04.2011.god sa početkom od 8,30h u sali za e-learning, zgrada Dekanata.