• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.03.2011

Obavještenje

Test I iz predmeta Humana genetika održaće se u ponedeljak 28.04.2011.god. sa početkom od 13,30h-14,15h u amfitetatru Medicinskog fakulteta.