• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.03.2011

Obavještenje za apsolvente

Praktični dio ispita iz predmeta Fizikalna medicina sa rehabilitacijom (martovski ispitni rok) održaće se 31.03.2011.god. sa početkom u 08,30h.
Studenti su dužni javiti se dr Željani Karanikić.