• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.04.2011

Obavještenje

Predavanje iz predmeta Nuklearna medicina (u okviru predmeta Radiologija i nuklearna medicina) kod prof. dr Vere Artiko održaće se po sledećem rasporedu:
10.04.2011.god. sa početkom u 11,00h
11.04.2011.god. sa početkom u 14,30h
Predavanja će se održati u amfiteatru Dekanata.