• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.04.2011

Obavještenje

Raspored praktične nastave iz predmeta klinički staž-interna medicina za studente VI godine medicine

I-GRUPA (prof.dr Marina Ratković)

Praktična nastava počinje od 02.05. do 20.05. 2011. godine


II-GRUPA (doc.dr Snežana Vujošević)

Praktična nastava počinje od 11.04. do 29.04. 2011. godine


III-GRUPA (prof.dr Ljilja Gledović Musić)

Praktična nastava počinje od 11.04. do 29.04. 2011. godine