• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.04.2011

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Socijalna medicina (aprilski apsolventski rok) održaće se u četvrtak 21.04.2011.god. sa početkom u 10,00h na Institutu za javno zdravlje.
NAPOMENA:Studenti su dužni predati indekse dva dana pred ispit predmetnom nastavniku.