• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.04.2011

Obavještenje za studente doktorskih studija

Predavanja iz predmeta Osnovi ćeliske biologije (prof.dr Vesna Lačković) održaće se 16.04.2011.god. sa početkom u 12,00h zgrada Dekanata.