• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.04.2011

Obavještenje za apsolvente

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom (aprilski apsolventski rok) održaće se 13.04.2011.god. sa početkom u 8,30h na Klinici.