• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.04.2011

Obavještenja za studente stomatologije

Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika -pretklinika održaće se 15.04.2011.god. sa početkom u 15,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se po sledećem rasporedu:
13.04.2011.godine sa početkom u 10,30h
15.04.2011.godine sa početkom u 10,30h

Predavanja će se održati na Stomatološkoj poliklinici.