• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.04.2011

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Psihijatrija (aprilski apsolventski rok)) održaće se 04.05.2011.god. sa početkom od 9,00h na Klinici.