• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.04.2011

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Sudska medicina (aprilski ispitni rok) održaće se 27.04.2011.god. sa početkom u 9,00h na Institutu za Morfološku grupu predmeta.