• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.04.2011

Obavještenje za studente stomatologije

Predavanja iz predmeta Maksiofacijalna hirurgija (prof.dr M.Gavrić) održaće se 15.04.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.