• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.04.2011

Obavještenja za apsolvente

Ispit iz predmeta Opšta medicina (aprilski apsolventski rok) održaće se 05.05.2011.god. sa početkom u 12,00h na Klinici.
Ispit iz predmeta Medicina rada (aprilski apsolventski rok) održaće se 29.04.2011.god. sa početkom u 14,30h -Dekanat.
Ispit iz predmeta ORL (aprilski apsolventski rok) održaće se 05.05.2011.god. sa početkom u 13,00h na Klinici.