• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.04.2011

Obavještenje

Kolokvijum iz predmeta Psihijatrija održaće se 05.05.2011.god. sa početkom od 11,00h-13,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.