• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.04.2011

Obavještenje

Kolokvijum iz predmeta Interna medicina održaće se 28.04.2011.god. sa početkom od 13,00h-15,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.