• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.04.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (aprilski apsolventski ispitni rok) održaće se 29.04.2011.god. sa početkom od 10,30h zgrada Dekanata.Ispit iz predmeta Dermatovenerologija (aprilski apsolventski ispitni rok) održaće se 30.04.2011.god. sa početkom od 11,00h na Klinici.