• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.04.2011

OBAVJEŠTENJE STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Maksiofacijalna hirurgija (prof.dr M.Gavrić) održaće se 06.05.2011.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Stomatološka anesteziologija (prof.dr Lj.Todorović) održaće se 06.05.2011.god. sa početkom od 08,30h- 16,00h na Stomatološkoj poliklinici.