• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.04.2011

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Medicina rada (aprilski ispitni rok) umesto zakazanog termina od 28.04.2011.god. odlaže se za 05.05.2011.god. sa početkom u 08,00h – zgrada Dekanata.