• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.05.2011

Obavještenje za studente stomatologije

Predavanja iz predmeta Menadžment u stomatologiji održaće se 13.05.2011.god. sa početkom u 10,30h – slušaona 22.