• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.05.2011

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE


Ispit iz predmeta Hirurgija (aprilski ispitni rok) održaće se po sledećem rasporedu:

Utorak,10.05.2011.godine u 10,00 časova u Dekanatu


237/02 Redžepagić Mirela
297/03 Pepić Sajma
478/05 Radunović Ksenija
270/03 Doderović Milica
269/03 Jovanović Jela
280/03 Zubac Stanislava
290/03 Laković Marko

Srijeda ,11.05.2011.godine u 10,30 časova u Dekanatu

256/02 Hasanagić Kenan
229/02 Adžić Rada
230/02 Burić Marko
179/00 Rastoder Amela
251/02 Damjanović Danka
195/01 Bekan Mirela
242/02 Sjekloća Nikoleta

Studenti treba istog dana u 8,00h da se jave sekretarici Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.
ŠEF PREDMETA

Prof.dr Bogdan Ašanin