• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.05.2011

Obavjestenje za studente V godine stomatologije

O B A V J E Š T E NJ E
za studente V godine stomatologije

Predavanje iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 09.05.2011.god. sa početkom u 11,00h na Stomatološkoj poliklinici.

STUDENTSKA SLUŽBA