• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.05.2011

Obavjestenje za studente III godine stomatologije

O B A V J E Š T E NJ E
za studente III godine stomatologije

Predavanje iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 16.05.2011.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 22.

STUDENTSKA SLUŽBA