• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.05.2011

Obavjestenje za studente IV godine stomatologije

O B A V J E Š T E NJ E
za studente IV godine stomatologije

Predavanje iz predmeta Oralna hirurgija održaće se
po sledeećem rasporedu:
11.05.2011.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 22
12.05.2011.god.sa početkom u 09,00h na Stomatološkoj poliklinici

STUDENTSKA SLUŽBA