• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.05.2011

Obavještenje za apsolvente

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom (majski apsolventski rok) održaće se 12.05.2011.god. sa početkom u 9,00h na Klinici.