• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.05.2011

Obavještenje za studente doktorskih studija

Predavanje iz predmeta Osnovi imunologije (prof.dr Tanja Jovanović) održaće se:
 06.05.2011.god. sa početkom u 14,00h u amfiteatru Dječije klinike.
 07.05.2011.god. sa početkom u 9,00h u amfiteatru Dječije klinike.