• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.05.2011

Obavjestenje za apsolvente

O B A V J E Š T E NJ E
za APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Fizikalna medicina sa rehabilitacijom (majski apsolventski ispitni rok) održaće se 12.05.2011.god. sa početkom u 10,30h u zgradi Dekanata.
NAPOMENA:Studenti su dužni javiti se dr Ž.Karanikić kako bi se dogovorili za praktični dio ispita.

STUDENTSKA SLUŽBA