• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.05.2011

Obavjestenje za studente IV godine medicine

O B A V J E Š T E NJ E
za IV godinu medicine

Izvlačenje ispitivača i kolokvijum iz predmeta Interna medicina održaće se 11.05.2011.god. sa početkom u 10,00h u amfiteatru Dekanata.

STUDENTSKA SLUŽBA