• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.05.2011

Obavjestenje za apsolvente

O B A V J E Š T E NJ E
za apsolvente

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (majski apsolventski rok) održaće se 11.05.2011.god. sa početkom u 10,30h u Dekanatu..

STUDENTSKA SLUŽBA