• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.05.2011

Obavještenje za studente doktorskih studija

Predavanje iz predmeta Osnovi ćelijske biologije (prof.dr Vesna Lačković) održaće se 14.05.2011.god. sa početkom u 08,30h u amfiteatru Dječije klinike.

Predavanje iz predmeta Osnovi imunologije (prof.dr Tanja Jovanović) održaće se 14.05.2011.god. sa početkom u 11,00h u amfiteatru Dječije klinike.

Ispit iz predmeta Osnovi imunologije (prof.dr Tanja Jovanović) održaće se 15.05.2011.god. sa početkom u 09,00h u amfiteatru Dječije klinike.