• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.05.2011

Obavještenje

Popravni kolokvijum iz predmeta Radiologija sa nuk.med. održaće se 24.05.2011. sa početkom u 15,00h - amfiteatar Medicinskog fakulteta.