• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.05.2011

Obavještenje

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u majskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u ponedjeljak, 23.maja 2011. u 9.00h
- TEST: u utorak, 31.maja 2011. u 9.00h