• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.05.2011

Obavještenje

Obavještavaju se studenti koji su završili klinički staž, da treba da predaju završni rad (4 primjerka ukoričenog završnog rada, evidenciju za obavljenu kliničku praktičnu nastavu i popunjeni formular sa sajta fakulteta: »Prijedlog Komisije za odbranu završnog rada«.) do 31.05.2011.godine u prostorijama Studentske službe Fakulteta.