• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.05.2011

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Pedijatrija (majski apsolventski rok)održaće se:
 TEST: 22.05.2011. sa početkom u 09,00h javiti se
drV.Đurišić-Lola u amfiteatru Dječije klinike.
 PREDISPITNE VJEŽBE: 25.05.2011. sa početkom u 08,30h
 USMENI: 26.05.2011.sa početkom od 09,00h kod doc.dr V. Miranović