• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.05.2011

Obavještenje za studente stomatologije

Završni ispit iz predmeta Patološka fiziologija održaće se
07.06.2011. sa početkom u 13,00h amfiteatru Medicinskog fakulteta.