• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.05.2011

Obavjestenje za studente IV godine stomatologije

O B A V J E Š T E NJ E
za studente IV godine stomatologije

Završni ispit iz predmeta Oralna medicina održaće se 28.05.2011.god.sa početkom u 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.


STUDENTSKA SLUŽBA