• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.05.2011

Obavjestenje za studente IV godine stomatologije

O B A V J E Š T E NJ E
za studente IV godine stomatologije

Završni ispit iz predmeta Paradontologija održaće se 29.05.2011.god. sa početkom u 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.