• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.05.2011

Obavjestenje za studente II godine medicine

O B A V J E Š T E NJ E
za studente II godine medicine

Završni ispit iz predmeta Epidemiologija održaće se 24.05.2011. sa početkom od 9,30h u slušaoni br.10.
STUDENTSKA SLUŽBA