• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.05.2011

OBAVJEŠTENJE

Popravni kolokvijum iz predmeta Radiologija i nuklearna medicina održaće se 30.05.2011. sa početkom u 10,00 u sali za e-learning, zgrada Dekanata.