• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.05.2011

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz predmeta Hirurgija kod doc. dr Miodraga Radunovića održaće se 25.05.2011.godine u 15,30h u kancelariji 109 –Medicinski fakultet

658/08 Novaković Marija
602/07 Jovanović Miruna
603/07 Boljević Jovana
495/06 Mašković Tamara
496/06 Raonić Janja
505/06 Pratljačić Dragan
507/06 Radenović Bojana
509/06 Agić Selim
511/06 Šćekić Jelena
513/06 Klimenta Zana
514/06 Lutovac Borislav
515/06 Marsenić Marija
516/06 Vuković Marko
518/06 Nikčević Dunja
519/06 Novović Mirjana
523/06 Jelić Željko
527/06 Mandić Igor
534/06 Stanišić Boško
535/06 Nikčević Ivana
537/06 Marjanović Nina
538/06 Nasufović Edita
540/06 Jahdadić Sanela
550/06 Vlahović Dunja
552/06 Cicović Milica
431/05 Obradović Aleksandar
433/05 Mitrić Marija