• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.05.2011

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija (majski ispitni rok) održaće se po sledećem rasporedu:

Ponedeljak, 30.05.2011.godine u 10,00 časova u Dekanatu

230/02 Burić Marko
229/02 Adžić Rada
486/05 Kostić Tatjana
478/05 Radunović Ksenija
256/02 Hasanagić Kenan
223/02 Ičević Miloš


Utorak, 31.05.2011.godine u 10,00 časova u Dekanatu

195/01 Bekan Mirela
251/02 Damjanović Danka
237/02 Redžepagić Mirela
179/00 Rastoder Amela
297/03 Pepić Sajma
306/03 Katić Danijela

Studenti treba istog dana u 8,00h da se jave sekretarici Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.
ŠEF PREDMETA

Prof.dr Bogdan Ašanin