• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.05.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se 01.06.2011.godine sa početkom u 13,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Završni ispit iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se po sledećem rasporedu:
17.06.2011.godine sa početkom u 15,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta
18.06.2011.godine sa početkom u 09,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta